ترشی هفت لشکر درونم !!!

ترشی هفت لشکر از تعداد زیادی سبزیجات و ... تشکیل شده و از طعم هاي ترش و شیرین از تند ی و نمک درون منم همینطوره پر از منطقها و احساس هاي تلخ و شیرین و تند و با نمکه ولی هر چی است من این ترشی هفت لشکر را دوست دارم چون زندگیه منه !

آذر 84
1 پست