خوابم یا بیدارم نمی دونم

چند وقتیه شبها بد خواب شدم یعنی خوابم می بره ولی نصف شب بیدار می شم و کارهایی که فکر می کنم بهتر انجام بدم رو شب نا خودآگاه بیدار می شم و انجامش می دم !!!!!!!! یک چیزهای کمرنگی از کارهایی کع کردم هم یادم است ولی خیلی کم چون بعد از اون تخت می گیرم می خوابم !

مثلا اگر در بالکن رو باز بگذارم که هوا بیاد چون تو ذهنم اینه که نکنه از درز توری پنجره سوسکی چیزی بیاد و یا دود و خاک بیاد نصف شب بیدار می شم و اونو می بندم با اینکه می دونم چیزی نمیاد!

یا در ظرف غذایی که داغ است می دونم که به این زودی خنک نمی شه رو می پوشونم و ذارم سر کانتر ولی چون تو ذهنم اینه که در خودش رو بگذارم چیزی نیوفته تو غذا بیدار می شم و میرم درشون رو می گذارم !

اینها 2 نمونه از هزاران نمونه است فک نکنید همینها بود . ولی کلا با هر صدای کوچیکی می پرم از جام و بیشتر مواقع هم یادم نمیاد ، اینها رو همسری  می گه !

همسری می گه ببین من خودم خوابم سنگینه خدایی نکرده تو خواب یک کاری می کنی خطرناک هستش منم ممکنه بیدار نشم کار دستمون می دی اینطوری منم نگران تو می شمو ایشون نظرشون اینه کهاین کارها  بخاطر اضطراب هستش برای همین پیشنهاد داد برم یوگا ،‌تو اینترنتم سرچ کردم می گن ورزش خوبیه برای آرامش  و دور شدن از استرس ببینم چی می شه کسی اطلاعات بیشتری در مورد یوگا و یا اینکه چطور خودم رو از این کارهای عجیب دور کنم داره بگه بلکه خواب نازنیم درست بشه البته می دونم ریشه اینها از کجاست از 4 سال پیشه که در مدت زمان کوتاهی بیدار شدم و دیدم سوسک تو اتاقم هستش از اون روزها همش با اضطراب می خوابیدم و هوشیار که بتونم زود بیدار بشم سوسکه نیاد تو تختم فک کنم باید برم دکتر گریه

/ 0 نظر / 20 بازدید