تجاوز!

عجب دنیای عجیبی شده !!!!!!!!!!!!!

همش خبر  تجاوز ،تجاوز ،تجاوز! ناراحت

هنوز تو شوک ماجرای خمینی شهر بودم شهری که هم مذهبی است و هم کوچیک !!!

که ماجرای شهر کاشمر رو شنیدم !!

جالبیشم اینه که همشون کم سن هستن !از 19 سال تا 27 سال !!!! افسوس نمی دونم اگر اینها می رفتن یکی از کشورهای خارجی و زنهای اونجا رو می دیدن چه می کردن !!!

خدا می دونه چند تا از این اتفاقات میوفته و از ترس آبرو و مصلحت و ... بایگانی می شوند!!!

بیشتر مراقب خودمون باشیم !

+ بعد نوشت :

به شهرهای بالا استان گلستان رو هم اضافه کنید !! عجب !!! خدا می دونه استان و شهر بعدی کدومه !!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید