اولین سالگرد عقد

فیلم و عکس عروسیمون به دستمون رسیده و کلی با ذوق نگاهشون کردیم

باورم نمی شد که این لحظه ها رو همین چند ماه پیش گذروندیم باید بگم یکی از بهترین روزهای زندگیم بود

یک روز قبل از عروسی مامانم گفت از این عروسهای اخمو نشی و نرقصی و قیافه بگیریها من خوشم نمیاد 

حالا که فیلم رو می بینم می گم خوبه من همون عروسی شدم که مامانم دوست داشت از اول عروسی وسط مجلس بودم و می رقصیدم و همشم یک لبخند بزرگ رو لبم بود نیشخند

فقط الهی بمیرم یک جا پسر برادرم که 6سالشه داشت با من می رقصید اونم با هیجان تمام و چند دقیقه بعدش خانوم عکاسمون اومد که ازم خدا حافظی کنه رفتم و با اون خدا حافظی کردم و این عسل عمه هم منتظر اومدن من بود که باز با هم برقصیم که من باز رفتم یک طرف دیگه و اینم یک نگاه کش دار به من کرد و غمگین رفت یک طرف دیگه اینو تو فیلم دیدم و کلی هم ناراحت شدم که چرا من یک بچه رو درست اون لحظه ندیدم کسی که اینقدر دوستش دارم خدا کنه خودش با دیدنش متوجه خرابکاری عمه جانش نشه ناراحت

یک سوتیه دیگه هم این بود که موقع سلام و خوش آمد گویی که سر میزها می رفتیم یک میز رو جا گذاشتیم در حالی که اونها همه برای ما بلند شده بودن و ... کلی خجالت زده شدم  وقتی دیدمشون باید ازشون معذرت بخوام حالا منو بگو با خودم گفتم من همونطور که دوست داشتم به دیگران احترام گذاشتم و برای کسی کم نگذاشتم !

تازه حالا اینها تو فیلم بود یک سری هم حتما بیرون فیلم سوتی دادیم !خبر نداریم

نکته اخلاقی اینکه حتما به کسی بسپارین که شما رو تو سالن همراهی کنه و جاهایی که نمی بینید به شما بگه تا اینطوری مثل ما از این بابت ناراحت نشید !

ولی کلا همه چیز خوب و عالی بود

دیروزم سالگرد عقدمون بود و شب قبلشم با خانواده همسری و خودم یک جشن کوچیک گرفتیم و از صبحم داشتم با همسری کارهایی که سال گذشته انجام می دادیم رو مرور می کردیم واقعا چقدر زود گذشت نه ؟ انگار همین دیروز بود که من داشتم از خواستگارهای عتیقه ام می نوشتم و ...

زندگیه همینه ما بی خود نگران آینده هستیم خدا خوب حواسش به همه چیز است این چیزی است که من در این یکسال بهش ایمان اوردم

/ 0 نظر / 30 بازدید