جنون!

http://www.karmandnews.ir/shownews.aspx?ID_News=19367

چقدر دردناکه که یک پسر که ادبیات میخونه معنی عشق رو نمی دونه ؟!

چقدر دردناکه که عشق رو با جنون اشتباه می گیرند !

چقدر دردناکه آسمان زندگی یک دختر پاک بخاطر آزادی در تصمیم گیریش همچون شبهای سرد زمستان تاریک است !

به نظر شما به غیر از جنون و خود خواهی یک جوان 22 ساله چه چیزی باعث شده این بخودش اجازه چنین کاری رو بدهد ؟!

وقتی ما از کودکی به گونه ای بزرگ بشویم که تحمل نه شنیدن رو نداشته باشیم همین می شود دیگر !

وقتی یاد نگرفتیم چطور خودمون رو در سختیها آرام کنیم و خود ساخته بشویم همین می شود ؟!

وقتی ما در جامعه و ... می بینیم همه چیز زوری و اجباری است و به حریم ها ی دیگران احترام گذاشته نمی شود همین روزها رو خواهیم دید !

نکنه اینم از بد حجابی و بی بندو باری دخترک بیچاره می دانید ؟!!!

می گوید عاشقش بودم !شما باور دارید ؟مگر می شود عاشق معشوقش را با 40 ضربه چاقو از بین ببرد ؟مگر عاشق حاضر است خاری در پای معشوقه اش ببیند ؟!

مگر حرف و گفتگو را از این پسرک گرفته بودن که وحشیانه به جان این دخترک افتاد !هزار تا راه وجود داشت برای رسیدن به این دختر و یا حتی راضی کردنش ! چرا بدترین و کثیف ترین راه !!؟؟

مگر ما انسان نیستیم ؟مگر ما متمدن نیستیم ؟مگر مسلمان مسلمان نمی کنیم ؟!مگر کردها به غیرت ومردانگی معروف نیستن !؟

حالا هم خودش ناکام ماند و هم اون دخترک ! آیا اون روز می دانست کسی کمر همت برای قتلش بسته ؟ بیچاره مهسا خدا می داند چه آرزوها در سر داشت و چه احساسها در دل ! بیچاره مهسا که حتی نفهمید بخاطر پاکیش و نجابتش جانش گرفته شد !

شاید بهتر باشد بیشتر روی خودمان کار کنیم !بهتر با مسائل و مشکلاتمون کنار بیاییم !بهتر باشد تمام جنبه های یک عمل رو قبل از انجام بسنجیم !

حالا دو خانواده جوانشان را از دست می دهند و داغشون رو بر سر دل خانوادهاشان می گذارند ! خدا می داند مادر و پدر مهسا و کوشا چه نقشه ها برای ازدواج و اینده آنها کشیده بودن ولی حالا ...!!

هر چی فکر می کنم عشقی در این اسید پاشی ها و قتلها و ...نمی بینم !

خدایا ما را لحظه ای به حال خودمون وا نگذار

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید