روزه

یک چیز خیلی جالبه ! تو ماه رمضون اونی که روزه می گیره که هیچی !اونی که نمی گیره اگر سر کار دولتی و یا جایی باشه که همه روزه می گیرن می گه منم روزه هستم و مجبوره خودش نباشه و فیلم بازی کنه ؟!

ولی جالبیش می دونید چیه اینکه اینهایی که روزه نمی گیرن از خدا کمتر از بنده های خدا می ترسن !!! می دونید چرا چون خدا مثل بنده هاش فضول و حرف در بیار و برچسب زن و قضاوت بی جا و زیر اب زن و ... نیست !

همین شده که هیچ کس نمی تونه خودش باشه تو این اجتماع !همش فیلم فیلم فیلم !

اونی که بخواد روزه بگیره با دیدن خوردن غذا و آب و یا هر چیز دیگه ای خودش رو نمی بازه !اونی هم که نمی گیره اینقدر به روزه گیر و ماه رمضون بد و بیراه نمی گیه !خلاصه موسی به دین خویش عیسی به دین خویش !

اینها رو می گم نه اینکه خودم نمی گیرم و شاکی هستم که چرا نمی گذارم خودم باشم نه اتفاقا من همیشه روزه هام رو کامل می گیرم و لی همین ماه رمضون باعث می شه بعضی ها بی دلیل و برای اینکه برچسبی حرفی و یا قضاوتی نشن دروغ بگن ! چرا ما باعث می شیم که اونها مجبور به دروغ گفتن بشن ؟! این همه تظاهر برای چی ؟! برای کی ؟!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید