صبر داشته باش !

زیر شیشه میز محل کارم ورقه ای گذاشتم که مربوط به یکی از مجله های نسبتا خوبه که روش نوشته شده !

 یک روزی

              یک جایی   

                                     یه جوری

                                                              یک کسی

                                                                                   یک چیزی

صبر داشته باش          صبر داشته باش         صبر داشته باش            صبر داشته باش

اینو سالهاست گذاشتم زیر شیشه میزم ،‌ ولی در روزمرگیهام فراموشش می کنم که حتی نگاهش کنم ولی زمان دلتنگی و انتظار و خستگی و افسردگی نا خود آگاه چشمم بهش می خوره!  وقتی نگاهش می کنم یک شعله کوچیک درون دلم روشن می شه و دلم رو به اون خوش می کنم ! شاید اون شعله دلم رو خیلی گرم و روشن نکنه ولی تاریک هم نمی کنه ! و این یعنی امید ،‌زندگی ،‌تلاش و...

امیدوارم هیچ وقت دلتون تاریک نباشه !

/ 0 نظر / 5 بازدید