مناجات نامه ستاره

دوستان روزهای قشنگ برفیتون مبارک

خدایا شکرت که این همه زیبایی رو به شهر دود گرفته ما برگردوندی

خدایا ازت ممنونم که آب رو به زمینهای خشک و تشنه می رسونی

خدا ازت ممنونم که دونه های الماست رو بر سر همه می ریزی

خدایا  تو مهربونترینی همیشه بدی و کوتاهی بندهاتو با خوبی جواب دادی

خدایا شکرت بابت همه چیزهای خوبی که هر روز به ما میدی چه اونهایی که می بینیم و حسش می کنیم چه اونهایی که می دی و ما نمی بینیم و فقط زمانی که داریم از دستشون می دیم می فهمیم چه داشتیم و حالا نداریم

خدایا دوستت دارم قلب

/ 0 نظر / 20 بازدید