کمک !

وای خدایا چرا اینطوری می شه باورتون می شه تا حالا 3 تا پست بالا بلند نوشتم و آخرش هیچی به هیچی و سیو نکرد و پاک شد !!!!!!!!!!!!!! یعنی چرا اینطوری می شه نمی دونم !!!!!

ایشالام که این یکی دیگه خراب نشه !!!!

امروز صبح داشتم میومدم سر کار که دیدم یک پسر فک کنم 20 و خورده ای ساله و نیمه فلج به سختی نشسته تا بند کفشهاشو که باز شده ببنده ! و آقایون با غیرت هم به راحتی و بدون توجه از کنارش می گذشتن و می رفتن !! راستش کمی مکث کردم تا بگم می خواین کمکتون کنم ولی با خودم گفتم نکنه از اینکه یک خانم کمکش کنه باعث خجالتش بشه ! روم هم نشد به یک آقایی بگم شما بهش کمک کنید ؟! برای همین با وجدان درد شدید و ناراحتی از اون پسر دور شدم !

اما تو دلم گفتم چطور ممکنه یکی از همین اقایون به فکرش نرسه که می تونه به  راحتی به این جوون کمک کنه تامشکلش حل بشه ؟!

راستش فک می کنم ما ایرانیها یکم اهل شعار شدیم ! حتما باید یک چیزی رو تو رسانه های جمعی و ... بلند بلند بگن تا ما بهش توجه کنیم ؟! چه خوبه که به اطرافمون کمی دقیق تر باشیم و به سادگی از کنارشون نگذریم !!

نمی دونم این پسر چند دقیقه بود داشت سعی می کرد این کار رو با زحمت انجام بده ولی می دونم اگر کسی بهش کمک می کرد می تونست در عرض 1 دقیقه این کار رو براش انجام بده !

شایدم من اشتباه کردم باید می موندم و بهش کمک می کردم !

/ 0 نظر / 2 بازدید