فحش

فک کن یک دختر بچه شیطون و کنجکاو تو ماشینت نشسته که یکدفعه ای می بینی چند تا ماشین کج و ماوج تو خیابون ایستادن و همشون پیاده شده و دارن با هم دعوا می کنند اونم اساسی !!چرا چون یکی از اونها پیچیده جلو ماشین واون یکی راننده سرش رو در اورده بیرون و فحش داده و هر و پیداه شدن و ... و اون یکی ها هم اومده بودن مثلا اینها رو از هم جدا کنند و... خلاصه ترافیک سنگین از شانس نزدیک به این حادثه و دعواها و شنیدن فحشهای ناموسی و خیلی خیلی زشت که هنوزم وقتی اونها رو یادم میاد جلوی بابام و ... شنیدم عرق شرم روی پیشونیم می شینه !! حالا اینها همه به کنار این دختر بچه وروجک مامان اینها برای چی دعواشون شده ؟ مامان ... تو دهنت یعنی چی ؟ مامان ...کش یعنی چی ؟ مامان ... خلاصه ما چند برابر این حرفها رو می شنیدیم یکی اونها می گفتن با صدای بلند و از ته گلو !هزار بارم این بچه از مامانش که قرمز شده بود می پرسید !‌بد بخت مامانش همش می گفت اینها حرفهای زشتیه که می زنند !!اونم می گفت مگه مامانشون بهشون یاد نداده فحش کار بدیه !!! مامان اینها رو خدا می بره جهنم !!! مامان اینها امشب زیرشون جیش می کنند چون دعوا می کنند !! مامان ...

خلاصه بساطی داشتیم ! بابا خدایش برای همچین چیز کوچیکی آدم میاد و این کارها رو می کنه ! آخه این بچه 3 ساله می دونست این کار کار خوبی نیست ! پس ما کی می خوایم متمدن بشیم ! اول از همه که نباید پیچید جلوی ماشین دیگه ! حالا هم پیچید فدای سرت بذار روی بی فرهنگیش  و برو این کارها چیه ! این همه توهین برای چی و کی ؟! تازه روی دیگران هم تاثیر بدی داره ! هنوزه هنوزه این دختر شیطون ما می پرسه مامان این که اقاه اینو گفت یعنی چی ؟! بیچاره مادرش چی بگه ؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید