دیروز یک بزرگی درباره خشم و عصبانیت صحبت می کرد و اینکه انسانی به کمال نزدیکتر می شود که هیچگاه نگذارد خشمگین بشود و این زمانی امکان پذیر می شود که انسان از هیچکس انتظاری نداشته باشد چون زمانی خشمگین می شوی که با تو همانند آنچه انتظارش را داری بر خورد نکرده اند پس بهتره یاد بگیریم از هیچکس انتظار ی نداشته باشیم ،چرا که همه نمی توانند خواسته ها و احساسات ما را درک کنند !همانطور که ما نمی توانیم خواسته های همه انسانها را برآورده کنیم !

همیشه آرام و زیبا و سبز باشید لبخند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید