قانون جذب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B0%D8%A8

این آدرس در مورد قانون جذب نوشته شده و به نظر کامل و علمی است شاید جواب بعضی از شماها هم باشه که چرا به خواسته هاتون نمی رسین برای خود من که مرور خوبی بود

حالا این می تونه شامل ازدواج و خرید خانه و ...باشه تا درمان بیماریهای سرطان و ... پس بهتره عمیق تر بخونیم و عمل کنیم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید