یک ترشی هفت لشکر اساسی !!!

یک چیزی هست نمی دونم چطوری  بگمش !!!!

نه شاید یک درد و دله نمی دونم چطور بگمش !!!

ولی فک کنم یک سواله یا نه سوال هم نیست جوابش رو دارم ! دارم نمی دونم !شایدم جوابش غلطه !

وای خدا چقدر در هم بر همه !!!

هر چی هست یک جوری براتون می گم !این دیگه یک ترشی هفت لشکره اساسیه  !چشمک

ببینم تا حالا شده به یک نفر صمیمانه و خالصانه عشق بورزی ولی در آخر محکوم بشی ؟ تا حالا شده محبتت که بی نهایته رو به کسی بدی و در آخر تو رو مزاحم خودش بدونه !؟ تا حالا شده با کسی آخر صداقت باشی و حرف و عملت یکی باشه بعد محکوم بشی ؟ تا حالا شده از چیزهایی که دوستشون داری بگذری برای کسی که دوستش داری و در آخر محکوم بشی !؟ تا حالا شده برای توجه و محبتت به عزیزت مورد بی مهری و بی احترامی قرار بگیری ؟! تا حالا شده بیشترین ناراحتی رو از کسی که می گه دوستت داره دیده باشی ؟! تا حالا شده چیز ساده ای رو درخواست کنی و در آخر محکوم به درک نکردن بشی ؟! سخته نه ؟! عجیبه نه ؟!

ولی وجود داره ما بدون اینکه بفهمیم دل همدیگر رو می شکنیم ! بدون  اینکه بفهمیم باعث ناراحتی همدیگر می شیم ! بدون که متوجه باشیم اشک رو تو چشمهای عزیزانمون میاریم ! بدون اینکه نیتش رو داشته باشیم باعث دلخوری اونها می شیم ! فرقی نداره شاید اون طرف هم فک می کنه من با اون اینکار رو کردم !

گاهی اوقات فک می کنم بی تفاوت بودن نسبت به همدیگه و بی مهری کردن بهتره  تا اینکه روزمرگیهات رو پر کنی از ابراز محبت و یاد عزیزانمون و ...!

ولی خوب هر چیزی بر می گرده به ذات ادمها من نمی تونم عزیزانم رو فراموش کنم و بهشون محبت نکنم ! نمی تونم چشم دلم رو ببندم به روی عزیزانم ! من محبت کردن و توجه رو دوست دارم ! من عشق ورزیدن رو دوست دارم ! من انسانم با قلبی پر از مهر و محبت ! دوست داشتن و محبت کردن تو خون منه چطور ترکش کنم ! ولی چقدر بد که آدمها دوست دارن دنبال محبت دیگران بدون ! دوست دارن سخت به دستش بیارن !

جایی خوندم نوشته بود خوشبختی مثل توپ فوتبال می مونه تا وقتی زیر پای رقیبه می خوای به دستش بیاری وقتی زیر پای خودته شوتش می کنی و باز باید دنبالش بدوی ! این نقل ما انسانهاست کلا فک کنم ما بازی کردن رو بیشتر دوست داریم !

فقط خدا کنه تو این بازی همدیگر رو لگد مال نکنیم ! خدا کنه تو این بازی به کسی بی احترامی نکنیم ! لج کسی رو در نیاریم ! حق کسی رو نگیریم !

خلاصه اینکه بهتر قدر داشته هامون رو بیشتر بدونیم همونهایی که همیشه آرزوشو داشتیم !!!

این مسئله شامل حال همه افراد خانواده و دوستان و عزیزانمون می شه فرقی هم نمی کنه برای همین خوبه کمی مهربونتر و با گذشت تر و نکته بین تر باشیم ! فرق دوست داشتن و نداشتن رو بدونیم !

می گن هر کسی یک ظرفی داره برای محبت کردن و محبت دیدن خوبه ظرفمون رو به اندازه تمام دنیا بکنیم که زود سر ریز نشه ! و عزیزانمون بتونن با خیال راحت بهمون عشق بورزن !

سخته ولی باید تمرین کنیم ! اول از خودم باید شروع کنم !‌بله درسته اول خودم !!!!!!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید